Lajevard

طراحی ویلا

خلاصه

یکی از پیچیده ترین و تخصصی ترین کار های معماری طراحی و اجرای ویلا است اما چرا...

طراحی ویلا

طراحی ویلا

شاید در نگاه اول اصلا مسیله تا این حد بغرنج و پیچیده به نظر نیاید و به همین علت است که در نگاه اول همه شرکت ها و طراحان در حوزه طراحی ویلا ورود می کنند در صورتی که این نوع از ساختمان ها به علت داشتن چهار نما بسیار پیچیده هستند

هماهنگی در نما و پلان یکی از مهمترین جنبه های یک بنای منحصر به فرد است . اگر ما ویلا را یکی از معدود ساختمان هایی در نظر بگیرم که دارای چهار نما باشد هماهنگی این چهار نما بسیار حاییز اهمیت است . به علت عدم توانایی طراح است که در بیشتر ویلاها ی ساخته شده در کشور ما تنها در یک جبهه نمای شاخص داریم و در سایر نما ها صرفا نمایی ساده و بی ربط به نمای اصلی را شاهد هستیم . هماهنگی نماها یک ساختمان با هم کاری بسیار دشوار بوده و نیاز تخصص فراوانی است که ما در گروه معماری لاجورد با یاری خدا از آن تخصص بهره مند هستیم

Lajevard