Lajevard

روف گاردن

خلاصه

روف گاردن

بام سبز یا روف گاردن می‌تواند از یک یا چند گلدان در پشت بام آغاز شود و تا تجهیزات پیشرفته روی پشت بام برای آسایش بیشتر تبدیل شود. روف گاردن یا بام سبز اغلب در کشورهای اروپایی و آمریکایی به صورت گسترده اجرا می‌شود و در کشور ایران به صورت متمرکز انجام می‌شود.

مزایای بام سبز

تأمین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان
بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا
ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه‌عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان و بالا بردن کیفیت زندگی
ایجاد منظر شهری سبز و کاهش آلودگی
کاهش بار گرمایش (با افزودن توده و لایه عایق حرارتی) و سرمایش بنا (از طریق سرمایش تبخیری)
کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری
افزایش محدوده زندگی
کاهش سیلاب
تصفیه هوا و کاهش CO2 هوا
کاهش و تعدیل شدت صداهایی که تا 18 دسی‌بل وارد ساختمان می‌شود و به میزان 3 دسی‌بل یا بیشتر خارج می‌شود
بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا
بالا بردن طول عمر غشای بام (دو یا سه بار بیشتر) با محافظت از آن در برابر اشعه UV زیان آب و هوایی
افزایش ارزش ملک
کاهش هزینه نگهداری از سقف - کشت روی بام به شکل گسترده، نوعی پوشش محافظ را تداعی می‌کند، سطح کاشته شده خود محافظت و نگهداری می‌شود و به عبارت دیگر، نگهداری از بام به حداقل می‌رسد

Lajevard