Lajevard

سبک زندگی چیست؟

خلاصه

شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های یک فرد و یا یک خانواده ، عادات و نگرش ها ، سلیقه ها ، معیارهای اخلاقی ، سطح اقتصادی و ... که با هم طرز زنگی کردن یک فرد و یا گروهی از افراد را می سازند

۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
689بازدید
سبک زندگی چیست؟

سبک زندگی چیست؟

مفهوم «سبك زندگي» از جمله مفاهيم علوم اجتماعي است كه اخيراً بسيار مورد توجه قرار گرفته است ولی داری معانی گسترده است و در ابتدای امر باید مشخص شود که نویسنده در کدام مفهوم دارد از این کلمه استفاده می کند . ما در اینجا سبک زندگی را مساوی با شیوه زندگی یاسبک زیستن قرار می دهیم هرچند که میتواند بیان کننده واقعی مفهوم این کلمه نباشد.

شیوه زندگی یا سبک زیست که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های یک فرد و یا یک خانواده (گروهی از افراد) عادات ، نگرش ها ، سلیقه ها ، معیار های اخلاقی ، سطح اقتصادی و ...که با هم طرز زندگی کردن یک فرد را میسازد

شوپنهاور یکی از بزرگترین فلاسفه آلمانی سبک را سیمای فکری انسان می داند و آن را راهی مطمین برای شناخت خلق و خوی انسان میشمارد و معتقد است که تقلید از سبک دیگران در حکم نقابی است که شخص به چهره خویش می گذارد

حال اگر فرد یا گروهی از افراد از سبک زیستن خود به هر دلیلی فاصله بگیرد از زندگی خود احساس رضایت ندارند . یکی از مهم ترین مکان های تجلی سبک زندگی افراد محل زندگی اوست . مکان زندگی باید بیان کننده نوع گرایش فرد و سلیقه و طرز فکر فرد و یا به طور کلی لایف استایل او باشد . ما در لاجورد به شما کمک  می کنیم تا سبک زندگی خود را پیدا کنید و متناسب با آن مکان زندگی خود را باز طراحی کرده و از نوع بسازید.

 

سبک زندگی چیست؟

Lajevards